יד בן צבי - אבו גוש
יד בן צבי - צפת
מרכז זלמן שזר
ארכיון המדינה